اهداف ما اهداف شما


گشت و گذار در کتاب فروشی ها،باز گکردن تک تک کتاب ها و پیداکردن یک شعر مناسب. شعری که برای یک مجلس خوب، قابل ارائه باشد.بعد از آن نوبت به حدس زدن سبک یا آهنگ اشعار می رسید.یا آن قدر ساده بود که تمام آهنگ های قابل پیاده سازی روی آن تکراری بود، یا...

نمونه ای از افراط و تفریط


بازار شبهه افکنی همیشه داغ بوده و هست. یکی از موارد آن مربوط به دریافت مبالغی از طرف مداحان در ازای حضور در مراسمات مختلف می باشد. مبالغی که بعضا سر از اعداد بزرگ نیز در آورده است. اما آیا این اتفاق_ در صورت واقعی بودن آن _ یک اتفاق خوب است یا خیر...

حد حق


ای ساز ای ترانه، سرود بشر کجاست؟ شهریست چون بهشت...ورود بشر کجاست؟ حتی صدای آه درآمد که سوختم در آتش به پا شده دود بشر کجاست؟ تا اوج قله های تمدن رسدیده اید؟ مردیم از این فراز، فرود بشر کجاست؟ سقف امید قصه ی آدم بلند نیست آن گنبد بلند کبود بشر کجاست؟ فریاد تشنگی همه گیر است ای دریغ مهر زلال رحمت...

فردا نمی شود


هرگز زمان بدون تو معنا نمی شود هر جمع قطره قطره که دریا نمی شود طوفان قطره های نیاز و بهانه ها بی لطف بی کران تو معنا نمی شود ای کشتی نجات، نجاحت بجا ولی در کوچه های غربت اینجا نمی شود آن قدر، می شمردم و خواندم فراق را دیگر درون دل گله ای جا نمی شود والعصر، صالحات، بدون...

فرمان تار


زیر هوای خسته ی این گنبد کبود اشکی شکفته بود که طوفان درد بود چشمی به روز ها که روان می گذشت داشت چشمی به خاطرات در و صورت کبود می خواست غصه های قلم را علم کند وقتی گذشته را گذر زندگی سرود ای کاش بغض زخم غزل گفتنی شود گفتن چه سود؟آه...دل عاشقی نبود باید بگیر از لگد ظلم، انتقام جاری...